Trong toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của Tân Tân, thì giỏ sản phẩm là một trong số sản phẩm sử dụng cho việc nhận diện thương hiệu. Giỏ sản phẩm được sử dụng để vừa trưng bày sản phẩm ở quán cà phê, nhà hàng vừa bán hàng cho khách hàng có nhu cầu dùng thử sản phẩm khi khách vào quán hoặc nhà hàng.