THỊ TRƯỜNG
TRONG NƯỚC

Thị trường trong nước, sản phẩm Tân Tân phân phối trên tất cả các vùng miền, quần đảo với hơn 140 nhà phân phối, hơn 40.000 điểm bán lẻ. Có mặt ở hầu hết các siêu thị và trung tâm thương mại, chiếm 80% thị phần trong cả nước.

THỊ TRƯỜNG
QUỐC TẾ

Phân phối thị trường quốc tế lớn mạnh, Tân Tân xuất khẩu thành công đến thị trường trên thế giới như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Cuba, Nigeria… Hiện nay Tân Tân đã và đang làm việc với một số đối tác lớn, dự tính trong tương lai Tân Tân sẽ mở rộng thị trường quốc tế và ngày một lớn mạnh hơn.