Hồ sơ công bố sản phẩm

Hồ sơ công bố sản phẩm của công ty Tân Tân

STT Tên hồ sơ Tải xuống
1 Hồ sơ tự công bố Đậu phộng vị cà phê Xem PDF
2 Hồ sơ tự công bố Đậu phộng muối Xem PDF
3 Hồ sơ tự công bố Đậu phộng muối lột vỏ Xem PDF
4 Hồ sơ tự công bố Đậu phộng vị rau cải Xem PDF
5 Hồ sơ tự công bố Trứng khủng long Xem PDF
6 Hồ sơ tự công bố Snack hạt thập cẩm vị ngọt Xem PDF
7 Hồ sơ tự công bố Snack hạt thập cẩm vị mặn Xem PDF
8 Hồ sơ tự công bố Đậu Phộng Da Cá Xem PDF
9 Hồ sơ tự công bố Đậu Phộng Nước Cốt Dừa Xem PDF
10 Hồ sơ tự công bố Đậu Hòa Lan Chua Cay Xem PDF
11 Hồ sơ tự công bố Đậu Phộng Sữa Xem PDF
12 Hồ sơ tự công bố Đậu Phộng Cà Phê Cappuccino Xem PDF
13 Hồ sơ tự công bố Đậu Phộng Wasabi rong biển Xem PDF
14 Hồ sơ tự công bố Hạt Điều Nước Cốt Dừa Xem PDF
15 Hồ sơ tự công bố Hạt Điều Wasabi Xem PDF
16 Hồ sơ tự công bố Hạt Điều Mật Ong Xem PDF
17 Hồ sơ tự công bố Đậu Phộng Tỏi Ớt Xem PDF
18 Hồ sơ tự công bố Snack & đậu thập cẩm Xem PDF
19 Hồ sơ tự công bố Đậu thập cẩm Xem PDF
20 Hồ sơ tự công bố Đậu phộng mè Xem PDF
21 Hồ sơ tự công bố Đậu phộng da cá tỏi ớt Xem PDF
22 Hồ sơ tự công bố Đậu hòa lan Wasabi Xem PDF