Hồ sơ công bố sản phẩm

Hồ sơ công bố sản phẩm của công ty Tân Tân

STT Tên hồ sơ Tải xuống
1 Hồ sơ công bố phù hợp an toàn thực phẩm - Đậu phộng vị cà phê Xem PDF
2 Hồ sơ công bố phù hợp an toàn thực phẩm - Đậu phộng muối Xem PDF
3 Hồ sơ công bố phù hợp an toàn thực phẩm - Đậu phộng muối lột vỏ Xem PDF
4 Hồ sơ công bố phù hợp an toàn thực phẩm - Đậu phộng vị rau cải Xem PDF
5 Hồ sơ công bố phù hợp an toàn thực phẩm - Trứng khủng long Xem PDF