NGUỒN NHÂN LỰC

Công ty luôn có các chính sách đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ, bồi dưỡng nhân tài, từ đó xây dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và công ty. Đi kèm đó là những chính sách đãi ngộ phúc lợi & quyền lợi dành cho cán bộ nhân viên (CBNV).

Bên cạnh việc chú trọng cải tiến quy trình công nghệ, đầu tư trang thiết bị hiện đại, công ty Tân Tân cũng không ngừng phát triển nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, có tay nghề cao nhằm đẩy mạnh sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Công ty luôn có các chính sách đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ, bồi dưỡng nhân tài, từ đó xây dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và công ty. Đi kèm đó là những chính sách đãi ngộ phúc lợi & quyền lợi dành cho cán bộ nhân viên (CBNV).

  • Quan hệ giữa công ty và người lao động được xác lập trên cơ sở tự nguyện. Tân Tân cam kết đảm bảo tất cả các quyền lợi của người lao động thuộc công ty.
  • Tuyển dụng và bổ nhiệm đúng năng lực, đúng vị trí; trả công xứng đáng với năng lực làm việc và thành tích đóng góp đảm bảo giữ được người tài và thu hút được nhân sự.
  • Giá trị lao động của nhân viên được ghi nhận và bù đắp thoả đáng.
  • Luôn chú trọng mang đến cho CBNV môi trường làm việc thoải mái, thân thiện, đoàn kết và hỗ trợ nhau cùng phát triển.
  • Chế độ thăm viếng, hiếu hỉ các sự kiện của CBNV như: kết hôn, thai sản, sinh nhật, ốm đau ...
  • Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ.