THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TÂN TÂN

Hơn 33 năm hình thành và phát triển, với tất cả tâm huyết, bản lĩnh của doanh nghiệp dẫn đầu ngành chế biển nông sản Việt Nam,
Đậu Phộng Tân Tân không ngừng áp dụng công nghệ hiện đại, liên tục cải tiến, phát triển chất lượng sản phẩm, dịch vụ ở mức tốt nhất,
phát huy tính sáng tạo và năng động của tập thể, góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước và con người Việt Nam.

Giải thưởng Chất lượng Hội nghị thượng đỉnh quốc tế - Platinum được cung cấp bởi BID tại Paris năm 2009

Giải thưởng Chất lượng Hội nghị thượng đỉnh quốc tế - Platinum được cung cấp bởi BID tại Paris năm 2009

Giải thưởng Món Ngon Việt Nam do báo Món Ngon Việt Nam trao tặng tháng 04 năm 2010

Giấy chứng nhận chất lượng đỉnh cao quốc tế năm 2009 do tổ chức B.I.D cấp

Giải thưởng Chất lượng Hội nghị thượng đỉnh quốc tế 2008

Cúp vàng thương hiệu an toàn - Vì Sức Khoẻ Cộng Đồng